ბიზნეს ანალიტიკა

საცალო გაყიდვებისთვის

მოითხოვე დემო

BiRetail - გაყიდვების ანალიტიკა

ერთ სივრცეში, ინტერაქტიული და ინტიუტიური ანალიტიკის საუკეთესო გადაწყვეტილება

 • რეალურ დროში (Live) ავტომატურად განახლებულ Dashboard-ი;
 • ფილიალებისა და მაღაზიების ანალიტიკა;
 • კატეგორიის/ბრენდების/მომწოდებლების ანალიტიკა;
 • ABC (Pareto) ანალიზი;
 • LFL (Like For Like) ანალიზი;
 • კლასტერიზაცია და მომხარებლების ანალიზი;
 • გეგმა-ფაქტის ანალიზი;
 • ჯვარედინი გაყიდვების (Basket) ანალიზი;
 • ეფექტიანი საბაზრო კალათის ანალიზი;
 • ფასებისა და ასორტიმენტის ანალიზი;
 • ფილიალების საათობრივი დატვირთულობის ანალიზი;
 • აქციების ეფექტურობის ანალიზი;
 • მარკეტინგული აქტივობების შეფასების ანალიზი;
 • შედარება განსხვავებული პარამტრებით

 

 

ყველა მონაცემები ხელიგულზე და ერთი Qlik-ით

Qlik Sense ბიზნეს ანალიტიკური სისტემაა , რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალრეიტინგული და გამოყენებადი გადაწყვეტაა. მისი დახმარებით შესაძლებელია სხვადასხვა წყაროებში მიმოფანტული მონაცემების ერთ სივრცეში თავმოყრა, სტრუქტურიზება, ვიზუალიზაცია და შემდგომი ანალიზი.

 

Qlik გვეხმარება ბიზნესის დადებითი და უარყოფითი მხარეების დადგენაში,  რაც აუმჯობესებს სტრატეგიის შერჩევა-დაგეგმარებას. ამასთან ერთად, სრულად ათანამედროვებს პროცესების ჯაჭვს და სწრაფად ადაპტირდება ცვალებად მოთხოვნებზე.

 

სისტემის დახმარებით მარტივად შეაფასებთ თითოეული პროდუქტისა თუ სერვისის ზეგავლენას კომპანიის საბაზრო ღირებულებაზე.

შეუფერხებელი და მარტივი პროცესები

Qlik არის ანალიტიკური პლატფორმა, რომლითაც შესაძლებელია მულტი წყრაოდან, დიდი მოცულობისა და ფორმატის მონაცემების მარტივად დამუშავება, ერთმანეთან დაკავშირება და ვიზუალიზაცია/ანალიტიკა. ეს ყველაფერი ემსახურება ბიზნესს ხედვის გაფართოებასა და გაყიდვების ზრდას.

 

Qlik-ის უპირატესობების მოკლე ჩამონათვალი:

 • მონაცემებისა და ინფორმაციის კონსოლიდაცია ერთ სისტემაში;
 • არ საჭიროებს შუალედური ბაზებისა თუ მონაცემთა სანახის მომზადებას;
 • ავტომატურად და რეალურ დროში განახლებადი რეპორტები;
 • მზა პასუხი ყველა დეტალზე ფიქრის სისწრაფით (სხვების დახმარების გარეშე);
 • მობილურობა და საქმიანობა ნებისმიერი ლოკაციიდან;
 • მონაცემებზე  დაფუძნებული გადაწყვეტილბები (Actionable Date);
 • სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღება პერსონალის მიერ;