სამედიცინო დაწესებულებების ანალიტიკა

BiMedical -სამედიცინო დაწესებულებების ანალიტიკა

მოითხოვე დემო

BiMedical - Outpatient and Inpatient Analytics