ბიზნეს ანალიტიკა მონაცემთა ანალიზი და ვიზუალიზაცია

პროდუქტები და მომსახურება

იმისთვის, რომ კონკურენტულ და მუდმივად ცვალებად გარემოში ბიზნესი განავითარო, აუცილებელია ზუსტად იცოდე პასუხი კითხვებზე Why (რატომ მოხდა ის რაც მოხდა) ნაცვლად იმისა, თუ What (რა მოხდა ბიზნესში). “რატომ“  კითხვებზე პასუხის მიღება მრავალი წყაროდან მონაცემების სიღმისეულ ანალიზსა და კვალიფიციური კადრების ყოლას საჭიროებს, რაზეც  საშუალო და მცირე კომპანიებისათვის უმეტესად გამოწვევაა. შესაბმისად გადაწყვეტილებების მიღება, ინტუიტუირად ხდება - ციფრობრივი დასაბუთების გარეშე, რამაც, შესაძლოა, გრძელვადიან პერსპექტივაში საკმაოდ ცუდი შედეგები გამოიღოს ბიზნესისთვის.   Qlik არის End-to-End ბიზნეს ანალიტიკური (BI) პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც მარტივად შეაგროვებთ, დაამუშავებთ  და გააანალიზებთ ნებისმიერ მონაცემს. Qlik-ის მონაცემთა ინტეგრაციისა და  ინტუიტიური ვიზუალიზაციის ფუნქციონალი დაგეხმარებათ: მარტივად და კომფორტულად გამოიყენოთ მონაცემები; მართოთ ორგანიზაცია ციფრებით, ფაქტებზე და არა შეგრძნებებზე დაყრდნობით; თავი მოუყაროთ ყველა რეპორტს და ხელის გულზე ხედავდეთ სრულ სურათს; ფიქრის სისწრაფით მიიღოთ პასუხები ნებისმიერ კითხვაზე რაც მთავარია, დაზოგოთ მნიშვნელოვანი რესურსები (არა სერვერი და არა მონაცემთა სანახი)

სრულად

ბლოგი

შეფასებები