მარაგების ანალიტიკა

გააციფრულე მარაგების მართვა

მოითხოვე დემო

BiStock - მარაგების ანალიტიკა

მარაგების მართვისა და ანალიტიკის საუკეთესო გადაწყვეტილება

 • შესყიდვებისა და თვითღირებულების ანალიზი;
 • მარაგების მოძრაობის (კლასიკური Ladger) ანალიზი;
 • მარები დონის ანალიზი;
 • მარაგების ხანდაზმულობის ანალიზი;
 • მარაგებისა და გაყიდვების კორელაციის ანალიზი;
 • დეფიტი და ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობების ანალიზი;
 • ABC / XYZ  ანალიზი;
 • სხვა ბრუნვადობის მაჩვენებლების ანალიზი

ყველა მონაცემები ხელიგულზე და ერთი Qlik-ით

Qlik Sense ბიზნეს ანალიტიკური სისტემაა , რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალრეიტინგული და გამოყენებადი გადაწყვეტაა. მისი დახმარებით შესაძლებელია სხვადასხვა წყაროებში მიმოფანტული მონაცემების ერთ სივრცეში თავმოყრა, სტრუქტურიზება, ვიზუალიზაცია და შემდგომი ანალიზი.

 

Qlik გვეხმარება ბიზნესის დადებითი და უარყოფითი მხარეების დადგენაში,  რაც აუმჯობესებს სტრატეგიის შერჩევა-დაგეგმარებას. ამასთან ერთად, სრულად ათანამედროვებს პროცესების ჯაჭვს და სწრაფად ადაპტირდება ცვალებად მოთხოვნებზე.

 

სისტემის დახმარებით მარტივად შეაფასებთ თითოეული საქონლისა და შესყიდვის ზეგავლენას ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობებში.

Qlik არის ანალიტიკური პლატფორმა, რომლითაც შესაძლებელია მულტი წყრაოდან, დიდი მოცულობისა და ფორმატის მონაცემების მარტივად დამუშავება, ერთმანეთან დაკავშირება და ვიზუალიზაცია/ანალიტიკა. ეს ყველაფერი ემსახურება ბიზნესს ხედვის გაფართოებასა და გაყიდვების ზრდას.

 

Qlik-ის უპირატესობების მოკლე ჩამონათვალი:

 • მონაცემებისა და ინფორმაციის კონსოლიდაცია ერთ სისტემაში;
 • არ საჭიროებს შუალედური ბაზებისა თუ მონაცემთა სანახის მომზადებას;
 • ავტომატურად და რეალურ დროში განახლებადი რეპორტები;
 • მზა პასუხი ყველა დეტალზე ფიქრის სისწრაფით (სხვების დახმარების გარეშე);
 • მობილურობა და საქმიანობა ნებისმიერი ლოკაციიდან;
 • მონაცემებზე  დაფუძნებული გადაწყვეტილბები (Actionable Date);
 • სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღება პერსონალის მიერ;