ფინანსების ანალიტიკა

ფინანსური რეპორტინგი

ფინანსური ანგარიშგებების ავტომატური გენერირება და ანალიტიკა.

მოითხოვე დემო

BiFinance - ფინანსების ანალიტიკა

რატომ არის მონაცემები უმნიშვნელოვანესი რესურსი?

■ რეალურ დროში (Live)  სრული ანალიტიკა მობილურ მოწყობილობაზე;
■ ფინანსური მდგომარეობის უწყისი (BS);
     ორგანიზაციისა და შემოსავლის ცენტრების მიხედვით;
     დინამიკა პერიოდის მიხედვით;
     სტურუქტურა პერიოდის მიხედვით
     დაჯგუფება და დეტალიზაცია  სასურველი ფორმით
■ მოგება ზარალის უწყისი (PL);
     ორგანიზაციისა და ფილიალების მიხედვით;
     დინამიკა პერიოდის მიხედვით;
     სტურუქტურა პერიოდის მიხედვით;
     დაჯგუფება და დეტალიზაცია  სასურველი ფორმით
■ ეფექტურობის მაჩვენებლების ანალიტა
     Quick და Current ლიკვიდურობა
     Working Capital
     ROE და ROA
     EBITDA და EBIT Margine
     Leverage და Debt-Equity Ratio
     DIO,DSO, NWC და ბრუნვებადობის მაჩვენებლები
■ გეგმების შესრულების ანალიზი
■ ფინანსური უწყისების შედარება განსვავებული პერიოდებით;
■ მონაცემების ვალიდაცია და სხვადასხვა „Check” რეპორტები

როგორ შევინარჩუნოთ მომგებიანობა Qlik-ის დახმარებით

Qlik გახლავთ ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტი მონაცემთა კონსოლიდაციის, ვიზუალიზაციის და რაც მთავარია ანალიტიკის კუთხით. ეს თანამედროვე პლატფორმა ეხმარება ბიზნესს მომხმარებლის სურვილების დადგენა-დაკმაყოფილებაში.

 

სისტემის საშუალებით აღმოაჩენთ და გამოიყენებთ ინფორმაციას, რომელსაც აქამდე არც კი აქცევდით ყურადღებას.

 

სისტემის დახმარებით საგრძნობლად გააუმჯობესებთ ბიზნეს ხედვებს და შეძლებთ ხელთარსებული ინფორმაციის სრული პოტენციალით გამოყენებას.  პლატფორმის დახმარებით მარტივად და ავტომატურად დააგენერირებთ ფინანსურ უწყისებსა და სხადასხვა ფინანსურ მაჩვენებლებს. 

 

 

Qlik გახლავთ ბიზნეს ანალიტიკისა და რეპორტინგის ერთ-ერთი საუკეთესო გადაწყვეტა, რომლითაც საქართველოში აქტიურად სარგებლობს  50+ წარმატებული კომპანია.

გამართე და გააძლიერე ყოველი ოპერაცია

Qlik Sense ნებისმიერ მომხმარებელსა თუ დეპარტამენტს უზრუნველყოფს ფართო სპექტრის წყაროებიდან შეგროვებული და ერთ სივრცეში მოქცეული ინფორმაციით. მისი დახმარებით ძირეულად შეისწავლით თითოეულ მონაცემს და გადაჭრით ნებისმიერ ამოცანას.

 

Qlik Sense-ის უპირატესობების მოკლე ჩამონათვალი:

  • ფინანსური უწყისების (BS,PL,CF) ავტომატური გენერირება და ანალიზი;
  • IFRS სტანდარტების შესაბამისად კორექტირები და ანგარიშგების გენერირება;
  • მონაცემების მუდმივი კონტროლისა და მართვის მექანიზმი;
  • ბიუჯეტის ოპტიმიზაცია და სტრატეგიული ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღება;
  • რისკ ფაქტორების პროგნოზირება და აღმოფხვრა;

ბლოგი